Naučná stezka Holedeč

Členové občanského sdružení Ekologické centrum Žatec začali pečovat o Naučnou stezku v Holedeči ještě pod hlavičkou občanského sdružení Ekodomov v roce 2007. Běžná údržba již letité stezky spočívá v drobných opravách mobiliáře, sekání trávy na centrálním a výchozím místě naučné stezky a u rozcestníkù s výukovými texty, úklidu a odvozu odpadù. Zub času již nezadržitelně zahlodal hlavně na mobiliáři a technickém vybavení a tak aktuální úkol představuje hledání finančních zdrojù pro její celkovou rekonstrukci.