Environmentální poradenství

Ekologické centrum Žatec poskytuje environmentálního poradenství pro občany města Žatce a mikroregionu Žatecko. Oblast působnosti zahrnuje například:

  • Pomoc při získávání informací dle zákona č. 133/1998 Sb. O poskytování informací a zákona č.89/1995 Sb. O poskytování informací v životním prostředí.
  • Pomoc při zjišování informací o stavu životního prostředí a jeho jednotlivých složek v regionu.
  • Pomoc při získávání podpory Zelená úsporám.
  • Pomoc a poradenství při řešení problémů vznikajících v rámci jednotlivých složek životního prostředí v regionu (ovzduší, odpady, voda, zeleň, příroda a krajina, hlučnost, atd.).
  • Poradenství ve věcech Správního řádu se zaměřením na působnost orgánů státní správy a ve věci místní a věcné příslušnosti orgánů státní správy a jejich zaměření na problematiku životního prostředí.
  • Poradenství v rámci podání stížností a podnětů a bude spolupracovat s orgány místní správy na jejich řešení.

Vaše dotazy můžete posílat na adresu ECZatec@seznam.cz