Čím se zabýváme

Cílem naší činnosti je sdružovat občany se zájmem o ochranu, péči a zlepšování životního prostředí. K dosažení tohoto cíle sdružení organizuje praktické akce směřující ke zlepšení životního prostředí, zajišuje a rozvíjí ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu dětí a dospělých, poskytuje ekologické poradenství, spolupracuje s veřejnou správou při zlepšování životního prostředí, organizuje kampaně směřující ke zlepšení životního prostředí a uchází se o veřejné prostředky určené pro tyto činnosti a využívá je pro dosažení těchto cílů.